Select Page

Kontakty

Kontakty ČR

AMER SPORTS Czech Republic s.r.o.

V Chotejně 700/7, 102 00 Praha 10
Czech Republic,
IČO: 49617109,
DIČ: CZ49617109

Bankovní spojení

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.
se sídlem Praha 4 – Michle,
Želetavská 1525/1, PSČ 140 92

Číslo účtu pro platby za všechny značky:
1074419001/2700

SWIFT: BACXCZPP
IBAN: CZ18 2700 000 0010 7441 9001

Kontakty SK

AMER SPORTS Czech Republic s.r.o. – organizačná zložka

5 Star Offices s. r. o., Pribinova 4, 811 09 Bratislava
IČO: 35956402
DIČ: SK2022068433

Bankovní spojení

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.,
pobočka zahraničnej banky so sídlom
Šancová 1/A, 813 33 Bratislava

Číslo účtu pro platby za všechny značky:
1371047005/1111

SWIFT: UNCRSKBX
IBAN SK86 1111 0000 0013 7104 7005